SID banka prek Gorenjske banke, NLB in neposredno prek SID banke nudi posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI) za samostojne podjetnike, mikro in mala podjetja, velika podjetja, zagonska podjetja oz. start-upe in socialna podjetja.

Sredstva lahko namenite za kritje obratnih sredstev ali financirate izvedbo naložbe. 

Prednosti programa:

  • kredit v višini od 10.000 EUR do 10 mio EUR
  • ročnost: od 3 do 9 let
  • ugodna obrestna mera
  • financiranje 100% upravičenih stroškov
  • moratorij od 1 do 3 leta oz. največ 1/3 ročnosti kredita
  • zavarovanje: brez oz. le vpisa zastavne pravice na predmetu financiranja; nad 5 let tudi druga zavarovanja.

 

Obrestna mera je tehtana in se izračuna iz 62,5% po 0% obrestni meri ter iz 37,5% pribitka, ki ga določi finančni posrednik.

 

VEČ INFORMACIJ O UGODNEM KREDITIRANJU