Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je na Gospodarskem razstavišču v torek, 09. 04., v Ljubljani pripravilo javni posvet, namenjen razpravi o možnostih in priložnostih, ki jih nudi evropska kohezijska politika pri reševanju izzivov in potreb na področjih razvoja, znanosti in inovacij. To je že tretji tovrstni dogodek, na predhodnih dveh je potekala razprava o priložnostih za starejše ter mlade.

Uvodoma je minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek dejal, da je Slovenija začela izvajati programsko obdobje 2021-2027, v okviru katerega je ministrstvo izdalo že za skoraj pol milijarde evrov odločitev o podpori. »Slovenija je zelo uspešno zaključila tudi obdobje 2014-2020, saj smo ena od sedmih držav članic EU, ki je izkoristila vsa razpoložljiva evropska kohezijska sredstva tega obdobja.«

Evropska unija preko evropske kohezijske politike nudi podporo in finančne vire tudi za spodbujanje inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti. V programskem obdobju 2021-2027 so ti viri predvsem v okviru cilja 1 Pametna Evropa. Ta je primarno namenjen razvoju, izboljšanju raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti, uvajanju naprednih tehnologij, digitalizaciji in krepitvi rasti in konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij.

Osrednji del posveta je bil namenjen panelni razpravi z naslovom Razvojni potenciali na področju znanosti in inovacij v okviru evropske kohezijske politike, ki jo je vodil državni sekretar, pristojen za kohezijsko politiko, mag. Marko Koprivc. Državni sekretar je v uvodu poudaril, da program evropske kohezijske politike sledi več ciljem.

V okviru programa evropske kohezijske politike sta zelo pomembna dva sklopa, in sicer Cilj politike 1 Pametnejša Slovenija, kjer so predvidene naložbe v raziskave in razvoj, podpora malim in srednjim podjetjem in digitalizacija. Za ta cilj je na voljo 730 milijonov evrov. Ter Cilj politike 4 Bolj socialna Slovenija, kjer so predvidene naložbe v trg dela in izobraževanje, za kar je na voljo 400 milijonov evrov.

V panelni razpravi so sodelovali Matevž Frangež, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, dr. Jure Gašparič, državni sekretar na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Natalija Stošicki, direktorica strateškega razvoja in internacionalizacije pri Gospodarski zbornici Slovenije, doc. dr. Igor Kovač z Instituta Jožef Stefan in direktor SRIP ToP ter doc. dr. Aleš Hančič, direktor TECOS-a.

Osrednji del dogodka je bil namenjen predstavitvi evropske kohezijske politike na področju znanosti in inovacij in panelu z naslovom Razvojni potenciali na področju znanosti in inovacij v okviru evropske kohezijske politike. V okviru dogodka so se na stojnicah predstavile tudi različne organizacije, ki so izvedle projekte, financirane z evropskimi sredstvi.

Na dogodku je s predstavitvijo projektov (Senior Eco-Nect in SRIP Zdravje – medicina), ki so financirani z evropskimi sredstvi, sodelovala tudi dr. Alenka Rožaj Brvar, direktorica Slovenskega inovacijskega stičišča in koordinatorica SRIP Zdravje – medicina.