Dne 12. in 13. junija 2024 poteka Evropski informativni dan Obzorje Evropa za področje civilne varnosti – grozd 3 (izvedba je hibridna: preko spleta in v Bruslju), ki je namenjen razpisom civilne varnosti za leto 2024.

Več informacij o dogodku in možnosti registracije je na voljo na povezavi (potrebna je predhodna registracija profila v Serema database): Security Research Map – Cluster 3 Infoday & Brokerage Event 12-13.06.2024 (b2match.io)

Drugi dan dogodka ( to je 13. junija, v živo), zainteresirani deležniki predstavijo projektno idejo (pitch sessions) in se udeležijo sestankov s potencialnimi projektnimi partnerji (brokerage events).

Deležniki svoj interes za koriščenje teh dveh storitev oddate na predvidenem obrazcu do 27. maja 2024. O izboru boste obveščeni. Storitvi bosta omogočeni le na lokaciji dogodka. Več informacij na povezavi.

Na lokaciji dogodka bo potencialnim prijaviteljem omogočena tudi storitev predhodnega pregleda projektne ideje/predloga. Rok za oddajo interesa je 4. junij 2024. Več informacij na povezavi.

 

Usposabljanje za predstavitev projektne ideje (pitch presentation training), ki bi jo želeli predstaviti na Evropskem informativnem dnevu, poteka že danes 17. maja 2024, ob 14.30 (trajanje 1 uro).

Zainteresirani se čimprej javite, in sicer preko povezave.

 

Dne 30. maja 2024 pa poteka Nacionalni informativni dan za razpise civilne varnosti iz programa Obzorje Evropa, in sicer na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Vabljeni, da se še pred vseevropskim informativnim dnem udeležite nacionalnega dogodka in na ta način poskrbite za boljšo pripravo za prijavo na razpis. Več informacij na Nacionalni informativni dan Obzorje Evropa – Civilna varnost, 30. maj 2024. Registracija do 27. maja 2024!