1. FORUM MedTech Slovenija, Napredek za učinkovito zdravstvo, 22. in 23. 9. 2022

Letošnji 1. FORUM MedTech Slovenija nosi naslov NAPREDEK ZA UČINKOVITO ZDRAVSTVO – Uvajanje inovativnih terapij, medicinskih tehnologij in njihov vpliv na učinkovito zdravstveno oskrbo. Dogodek je namenjen vsem deležnikom, ki delujejo na področju zdravstva in medicinskih tehnologij. V luči napredka in digitalizacije bo s podporo ključnih deležnikov zdravstvenega sistema v Sloveniji in s tujimi gosti predstavil in izpostavil teme, kot so: zakonodaja in regulativa medicinskih pripomočkov, uvajanje novih terapij v zdravljenju ter javno naročanje v zdravstvu.

Dvodnevni Forum Medtech Slovenija bo potekal, 22. in 23. 09, 2022, pod naslovom »Napredek za učinkovito zdravstvo« v ljubljanskem Domus Medica (Zdravniška zbornica Slovenije). Namen dogodka je povezati deležnike s področja zdravstva in medicinskih tehnologij, tako iz gospodarstva kot iz javne sfere. Forum v organizaciji GZS Zbornice MedTech Slovenija predstavlja prvo slovensko konferenco o uvajanju inovativnih terapij in medicinskih tehnologij ter njihovem vplivu na učinkovito zdravstveno oskrbo.

Dogodek bo osvetlil aktualne izzive, ki jih prinaša evropska zakonodaja, ovire pri uvajanju terapij ter predstavil zdrave rešitve na področju javnega naročanja v zdravstvu.

Razvoj medicinske tehnologije, storitev in medicinskih pripomočkov je izjemno hiter ter interdisciplinaren. Sodobne tehnologije odpirajo številne nove potenciale za razvoj in boljše zdravje družbe, hkrati pa njihovo uvajanje odpira tudi nova vprašanja. V MedTech Slovenija, Zbornici ponudnikov medicinske tehnologije in storitev, ki deluje pri Gospodarski zbornici Slovenije od 1. januarja 2021, si prizadevajo, da bi inovativne terapije postale dostopne širšemu krogu ljudi, hkrati pa želijo zdravstvenim sistemom pomagati k trajnem in vzdržnem delovanju.

Največji dogodek s področja medicinskih tehnologij in storitev v Sloveniji bo potekal v mednarodni strokovni zasedbi ter osvetlil aktualne teme, ki zadevajo tako industrijo in stroko, njihov vpliv se dotika tudi pacientov in celotne družbe. Dvodnevno dogajanje bo s programom zajelo tri vsebinske sklope, ki so aktualni na področju medicinske tehnologije, storitev in medicinskih pripomočkov:

  • pogled na evropsko MDR in IVDR zakonodajo – ali pomeni oviro ali je v pomoč pri dostopu do inovacij medicinske tehnologije,
  • ovire na poti uvajanja uveljavljenih in novih terapij do pacienta,
  • z domačimi in tujimi strokovnjaki pa bodo v fokusu tudi predlogi zdravih rešitev na področju javnega naročanja v zdravstvu v Sloveniji.

Osrednje vsebinske sklope bodo zaokrožile tri okrogle mize, posvečene aktualnim izzivom in tematikam, in sicer v pogovoru med ključnimi deležniki, ki sooblikujejo zdravstveni sistem doma in v tujini:

  • Digitalizacija kot prihodnost pogodbe med državo in pacientom
  • Optimizacija uvajanja terapij v slovenski zdravstveni sistem
  • Kako s sistemom javnih naročil omogočiti uvedbo novih metod in tehnologij v zdravstvu?

 

Več o konferenci, kotizacijah in programu z imeni vseh sodelujočih govorcev je objavljeno na spletni strani Zbornice MedTech Slovenija.

Tematike okroglih miz so na voljo TUKAJ.

 

O GZS Zbornici MedTech Slovenija MedTech Slovenija

Zbornica ponudnikov medicinske tehnologije in storitev, deluje pri Gospodarski zbornici Slovenije od 1. januarja 2021. Je neodvisna in neprofitna strokovna organizacija, v kateri se prostovoljno združujejo in organizirajo podjetja s področja sodobnih in inovativnih medicinskih tehnologij ter s področja zagotavljanja storitev pacientom, zdravstvenim delavcem in zdravstvenemu sistemu v Sloveniji. V svojem delovanju sledi vzoru evropskega združenja MedTech Europe, s spodbujanjem najvišjih etičnih standardov na vseh področjih delovanja. V ospredje postavlja zdravje uporabnikov in pacientov.