1. FORUM MedTech Slovenija – Napredek za učinkovito zdravstvo, 22. in 23. september 2022

Naš član, Zbornica Medtech Slovenija, vabi na največji dogodek s področja medicinskih tehnologij in storitev v Sloveniji z mednarodno strokovno udeležbo in aktualnimi temami. Letos prvič, toda z vizijo, da postane osrednji dogodek s področja medicinskih tehnologij in storitev v Sloveniji in širše. Vabljeni vsi, ki delujete na področju zdravstva in medicinskih tehnologij, tako podjetja kot javne institucije.

Letošnji 1. FORUM MedTech Slovenija nosi naslov NAPREDEK ZA UČINKOVITO ZDRAVSTVO – Uvajanje inovativnih terapij, medicinskih tehnologij in njihov vpliv na učinkovito zdravstveno oskrbo. Dogodek je namenjen vsem deležnikom, ki delujete na področju zdravstva in medicinskih tehnologij.

V luči napredka in digitalizacije bodo s ključnimi deležniki zdravstvenega sistema v Sloveniji in tujimi gosti predstavljene in izpostavljene teme kot so zakonodaja in regulativa medicinskih pripomočkov, uvajanje novih terapij v zdravljenju ter javno naročanje v zdravstvu. Podrobnejši program in informacije glede prijav in sodelovanja najdete na spletni strani dogodka. 

 

PROGRAM

 1. DAN – četrtek, 22. 09. 2022EVROPSKA MDR IN IVDR ZAKONODAJA: OVIRA ALI POMOČ PRI DOSTOPU DO INOVACIJ MEDICINSKE TEHNOLOGIJE

  8.30 – 9.00 Registracija udeležencev
  9.00 – 10.00 Uvod
  10.00 – 11.00 Uvodni del
  11.15 – 13.15 Okrogla miza: Digitalizacija kot prihodnost pogodbe med državo in pacientom
  13.15 – 14.15 Odmor za kosilo

Okrogla miza bo ponudila vpogled v širši evropski prostor in dobre prakse na tem področju, v diskusiji bodo sodelovali: Oliver Bisazza, direktor za industrijsko politiko in zunanje zadeve v evropskem združenju MedTech Europe, ki bo podal splošno analizo stanja implementacije obeh uredb MDR in IVDR ter prihajajočih sprememb v zvezi z njima. V nadaljevanju bo g. Thomas Wejs Moller, vodja oddelka za medicinske pripomočke pri Danski agenciji za zdravila, kot primer dobre prakse, predstavil danski register vsadkov. Primer dobre prakse registra na omenjenih področjih, ki v Sloveniji že dobro delujeta, bo predstavila tudi Vesna Levašič, dr. med., vodja Registra endoprotetike Slovenije in vodja registra artroplastike Valdoltra. V prvem delu bomo spregovorili o vzpostavitvi registrov vseh vsadkov na nacionalnem nivoju, kot eni izmed obveznosti zakonodajnih zahtev MDR in IVDR. Iskali bomo odgovore na vprašanja, kot so: zakaj je register ključno orodje, kako lahko pomaga v sistemu vigilance in zakaj se kaže potreba po avtomatizaciji v zdravstvenem sistemu. Drugi del bo namenjen diskusiji o trenutni situaciji, vezani na implementacijo obeh uredb, kdaj pričakovati ureditev na nacionalnem nivoju ter ali je možno zakonodajne obveznosti s pomočjo digitalizacije avtomatizirati, da se smotrno in racionalno zmanjša administrativno breme vseh deležnikov v sistemu. Eden od primerov je sistem vigilance, ki je vezan na poročanje in obveščanje o zapletih z medicinskimi pripomočki in IVD medicinskimi pripomočki. Predstavljen bo tudi portal E- VIGILANCA, ki ga vzpostavlja Zbornica MedTech Slovenija.

UVELJAVLJENE IN NOVE TERAPIJE – POT DO PACIENTA

14.15 – 14.30 Uvodni del
14.15 – 15.30 Okrogla miza: Optimizacija uvajanja terapij v slovenski zdravstveni sistem

Sodobni trendi razvoja medicine omogočajo pospešeno uvajanje rešitev, ki pacientu omogočajo hitrejše in boljše diagnosticiranje, ustreznejše zdravljenje ter višjo kakovost življenja. Na okrogli mizi bomo spregovorili o ovirah uvajanja v svetu že uveljavljenih terapij, novih terapij ter pristopov zdravljenja v slovenski zdravstveni sistem ter predlagali zdrave rešitve, s katerimi bi lahko Slovenijo približali evropski praksi in tako omogočili enakovredno obravnavo slovenskih pacientov. Svoje izkušnje na tem področju nam bodo predstavili: dr. Aleš Tomažič, dr. med., predstojnik KO za abdominalno kirurgijo, kjer so v letu 2018 že izvedli zdravljenje s sakralno nevromodulacijo pri dveh mlajših bolnikih s fekalno inkontinenco v okviru terciarnega projekta UKC Ljubljana. Urška Kogovšek dr. med., specialistka splošne kirurgije in koloproktologije ter vodja multidisciplinarnega konzilija za bolezni in motnje v delovanju medeničnega dna, ki v praksi obravnava bolnike s fekalno inkontinenco in jim skuša omogočiti pot do že uveljavljenega zdravljenja, četudi v tujini. Iz prve roke bomo spoznali tudi zgodbi slovenskih bolnikov z dolgotrajnimi težavami in izčrpanimi možnostmi zdravljenja v Sloveniji, ki bosta delila svoje izkušnje z obravnavo pri nas in v tujini ter nam predstavila vpliv zdravljenja s sakralno nevromodulacijo na kakovost življenja. S predstavitvijo izkušenj nam bosta ustvarila vtis o možnostih zdravljenja in obravnavi tako doma kot preko meje.

2. DAN – petek, 23. 09. 2022

IZBOLJŠANJE IZIDOV ZDRAVLJENJA Z UČINKOVITO PORABO SREDSTEV

8.30 – 9.00 Registracija udeležencev
9.00 – 10.15 Uvod
10.30 – 12.30 Okrogla miza: Kako s sistemom javnih naročil omogočiti uvedbo novih metod in tehnologij v zdravstvu?
13:00 – 14.00 ZAKLJUČKI 1. FORUMA MEDTECH SLOVENIJA

Zaradi vse večjih pritiskov na zdravstveno ekonomiko in težnji po optimalni razporeditvi omejenih finančnih sredstev se znotraj zdravstva se čedalje pogosteje ozirajo po modelu »Na vrednosti temelječe zdravstvene oskrbe« (Value Based Health Care oz. VBHC), ki ponuja najboljši pristop za ohranjanje in izboljšanje zdravstvenih storitev, ter javnem naročanju, temelječem na vrednosti (Value Based Purchasing oz. VBP), ki z upoštevanjem skupnih stroškov oskrbe in izidov zdravljenja omogoča izvajanje tega pristopa. Namesto, da se pri nakupu določenega izdelka osredotoča le na najnižjo ceno, se pri ekonomsko najučinkovitejši ponudbi upošteva izdelek ali storitev, ki kar najbolje zagotovi merljive izide zdravljenja, hkrati pa zmanjša skupni strošek oskrbe. Primere dobrih praks inovativne nabave, temelječe na vrednosti, ki so v EU že v veljavi, in razmere na tem področju v Sloveniji bodo predstavili: Hans Bax, svetovalec na področju javnega naročanja v organizaciji MedTech Europe, z več kot 25-letnimi mednarodnimi izkušnjami, bo predstavil trende in primere dobrih praks. Sledila bo predstavnica Ministrstva za zdravje v Franciji, ga. Sophie Carlier, ki bo predstavila francosko državno iniciativo prenove dela javnega naročanja. V zadnjem delu nas bo prim. mag. Dorjan Marušič. dr. med., dipl.ing. s predstavitvijo razmer in mnenja slovenske javnosti in stroke, popeljal v diskusijo okrogle mize z različnimi deležniki, ki delujejo v zdravstvu. Ali smo v Sloveniji pripravljeni na nove pristope? Kdaj in kako začeti? To je le nekaj iz množice aktualnih vprašanj, na katera bomo poskušali odgovoriti med interaktivno debato.

Na dogodek se že lahko prijavite, in sicer na povezavi TUKAJ.

PROGRAM DOGODKA v PDF

*Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa.