7th UPGx Personalized Medicine Day Ljubljana, 24. 03. 2021

Obveščamo vas, da bo dne 24. 03. 2021 med 09:00 in 16:15 potekal mednarodni dogodek z naslovom »7th UPGx Personalized Medicine Day Ljubljana«.

Srečanje poteka v sklopu največjega evropskega projekta implementacije farmakogenetskega testiranja v klinično prakso, Ubiquitous pharmacogenomics (UPGx), v katerem je sodelovala tudi Slovenija. 

Namen srečanja je z napredki farmakogenetike in z izzivi, ki jih predstavlja implementacija farmakogenetike v klinično prakso, seznaniti čim širši krog ljudi: zdravnike in druge zdravstvene delavce, farmacevte in klinične farmakologe, raziskovalce s področja biomedicine in bioznanosti, dodiplomske in podiplomske študente s področja biomedicine in bioznanosti, pa tudi bolnike in širšo javnost iz Slovenije, širše regije (Italija, Hrvaška, Srbija) in države članice UPGx.
Srečanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Udeležba na srečanju je brezplačna, potrebna pa je predhodna registracija preko spletne povezave TUKAJ.

Priloženo vam pošiljamo program dogodka.

Vabilo in program.

 

Večna pot 113
1000 Ljubljana

01 4798 008

info@sis-egiz.eu