7th UPGx Personalized Medicine Day Ljubljana, 24. 03. 2021

Obveščamo vas, da bo dne 24. 03. 2021 med 09:00 in 16:15 potekal mednarodni dogodek z naslovom »7th UPGx Personalized Medicine Day Ljubljana«.

Srečanje poteka v sklopu največjega evropskega projekta implementacije farmakogenetskega testiranja v klinično prakso, Ubiquitous pharmacogenomics (UPGx), v katerem je sodelovala tudi Slovenija. 

Namen srečanja je z napredki farmakogenetike in z izzivi, ki jih predstavlja implementacija farmakogenetike v klinično prakso, seznaniti čim širši krog ljudi: zdravnike in druge zdravstvene delavce, farmacevte in klinične farmakologe, raziskovalce s področja biomedicine in bioznanosti, dodiplomske in podiplomske študente s področja biomedicine in bioznanosti, pa tudi bolnike in širšo javnost iz Slovenije, širše regije (Italija, Hrvaška, Srbija) in države članice UPGx.
Srečanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Udeležba na srečanju je brezplačna, potrebna pa je predhodna registracija preko spletne povezave TUKAJ.

Priloženo vam pošiljamo program dogodka.

Vabilo in program.