Akademija upravljanja s kadri – prvi modul že 15. 9. 2022

IKT horizontalna mreža ter Združenje za informatiko in telekomunikacije vabita na Akademijo upravljanja s kadri.

Moduli

Modul 1: HR strategija temelj uspešne rasti in poslovanja – četrtek, 15. 9. 2022, od 9:00 do 13:00

Zaposleni so ključ do poslovne rasti in uspešnega poslovanja. To je še posebej ključno če rastemo in v okoliščinah, ko se na trgu odvija prava bitka za kadre (sploh ne več samo za najboljše kadre). Ključ do učinkovitega upravljanja s kadri je kadrovska strategija, kjer imajo lastniki in direktorji zelo pomembno vlogo.

 • Kaj je HR strategija in kako se je lotiti
 • Največji kadrovski izzivi
 • Organizacijska kultura kot temelj – kako jo zgraditi
 • Pregled ključnih HR sistemov
 • Vloga vodstva pri postavljanju in uresničevanju HR strategije
 • Ciljna skupina: direktor, lastnik, HR direktor

Trajanje: 4 ur

Modul 2: Pridobivanje kadra – četrtek, 13. 10. 2022, od 9:00 do 13:00

Na trgu dela se odvija prava bitka za kader. Ne govorimo le o vrhunskih strokovnjakih, ampak o kadru na splošno. Opažamo veliko pomankanje in tudi globalno konkurenco, ki omogoča delo od kjerkoli po svetu za vrhunsko plačilo.

 • Proces iskanja in selekcija kadra
 • Inovativni in uveljavljeni načini iskanja in pridobivanja kadra
 • Pomen in gradnja blagovnem znamke delodajalca
 • Komunikacija in kanali za iskanje selekcija kadra
 • Vloga in veščine sodobnega HR-jevca pri iskanju kadra
 • Onboarding proces kadra kot sestavni del dobre sekcije

Ciljna skupina: HR direktorji, Kadrovska funkcija

Trajanje: 4 ur

 

Modul 3: Zadrževanje kadra – četrtek, 10. 11. 2022. od 9:00 do 13:00

Živimo v času, ko zaposleni dnevno dobivajo povabila in ponudbe za menjavo službe. To podjetja postavlja v zelo zahtevno pozicijo. Poleg plačila, so vsekakor pomembni tudi drugi pogoji dela, ki kader motivirajo za ostanek v našem podjetju.

 • Pomen organizacijske kulture za zadrževanje kadra
 • Sestavine in gradnja privlačne in učinkovite organizacijske kulture za zadrževanje kadra
 • Načini in tehnike za zadrževanje kadra
 • Obvladovanje fluktuacije
 • Vloga vodstva, HR službe in vodi pri zadrževanju kadra

Ciljna skupina: HR direktorji, Kadrovska funkcija

Trajanje: 4 ur

 

Modul 4: Mentorstvo za kader – četrtek, 1. 12. 2022, od 9:00 do 13:00

Pogosto se nam zgodi, da je potrebno pri iskanju kadra narediti kompromis, saj ne dobimo vedno človeka z vsemi potrebnimi kompetencami, ki jih za delo potrebuje. Mentorstvo je ena od najučinkovitejših in najbolj uveljavljenih načinov za razvoj kompetenc in uvajanje v organizacijsko kulturo podjetja, ki je ključna sestaniva za zadrževanje kadrov znotraj naših organizacij.

 • Mentorstvo v branži – namen in vloga
 • Sestavine mentorskega sistema
 • Implementacija mentorskega sistema po korakih
 • Izbira mentorjev in delo njimi
 • Ključne kompetence mentorjev
 • Vloga HR službe, vodij in mentorjev

 Ciljna skupina: HR direktorji, Kadrovska funkcija

Trajanje: 4 ur

 

Modul 5: Napredovanje in nagrajevanje kadra – četrtek, 19. 1. 2023, od 9:00 do 13:00

V organizaciji sta najpogostejši obliki nagrajevanja dobrih zaposlenih napredovanje ali denarna nagrada.  Vendar pa to ne ustreza vedno vsem zaposlenim. Nekateri si mogoče napredovanja sploh ne želijo ali pa jim višja plača ne pomeni dodatne motivacije. Pomembno je, da poznamo potrebe vsakega zaposlenega in prepoznamo, kaj je tisto, kar ga bo spodbudilo in motiviralo, da bo še naprej delal dobro.

 • Postavljanje ustreznega nagrajevanega sistema za kader.
 • Napredovanje – kako nastaviti sistem, ki bo kadru v izziv in bo služil kot sestavina zadrževanja našega ključnega kadra.
 • Sistemi in načini nagrajevanja znotraj branže
 • Specifike nagrajevanja in napredovanja kadra
 • Največje pasti nagrajevanja in napredovanja

Ciljna skupina: HR direktorji, Kadrovska funkcija

Trajanje: 4 ur

 

Modul 6: Upravljanje s talenti – četrtek, 23. 2. 2022, od 9:00 do 13:00

Vsi si želimo, da zadržimo ključne kadre, vsekakor pa je zelo pomembno, da znamo kader tudi navdušiti za napredovanje in osebni ter strokovni razvoj. Ključno je, da znamo tak kader identificirati in ustrezno usmeriti v razvoj veščin, ki jih potrebuje za napredovanje v željeni smeri.

 • Identifikacija talentov
 • Proces in načini učinkovite identifikacije
 • Individualni karierni pogovori in načrtovanje posameznikove karierne poti
 • Postavitev sistem za upravljanje s talenti
 • Prednosti in pasti sistema za upravljanje s talenti

Ciljna skupina: HR direktorji, Kadrovska funkcija