Delavnica IN-4-AHA: How can we capture citizens and civil society’s needs?, 29. 10.

V okviru evropskega projekta IN-4-AHA (Innovation Networks for Scaling Active and Healthy Ageing), v katerega je SIS EGIZ vključen kot konzorcijski partner, vas vabimo k udeležbi na spletni delavnici z naslovom “How can we capture citizens and civil socienty’s needs?”. 

KDAJ:

Delavnica bo potekala dne 29. 10. 2021 od 11:00 do 12:15 (CET).

KJE:

Delavnica bo potekala preko spleta, udeležba je brezplačna. Registrirate se preko registracijskega obrazca na tej strani. 

CILJNA PUBLIKA:

Zainteresirani deležniki v sektorju aktivnega in zdravega staranja (AHA).

TEMA:

Ali podjetja, ponudniki storitev ali druge institucije pri oblikovanju rešitev vključujejo uporabnike? Ali državljane uporabljamo kot ključni vir povratnih informacij? Kaj pa druge institucije ali deležniki?

Na delavnici bo razprava tekla o tem, kako evropski deležniki uporabljajo in zbirajo povratne informacije in potrebe državljanov, zlasti informacije ponudnikov rešitev v sektorju aktivnega in zdravega staranja (AHA). Govora bo tudi o dobrih praksah na tem področju, vključno z vprašanji v zvezi z etiko podatkov in načinom uporabe informacij ter katere so ključne težave v tem procesu.

AGENDA:

11:00 – 11:05 Welcome Cláudia Campos, Porto4Ageing (University of Porto)

11:05 – 11:35 Projects focused on capturing user and civil society’s needs.
Carina Dantas, CEO at SHINE 2Europe
Ángel Rodríguez, Head of Digital Transformation at Atendo
Ana Vasconcelos, Scientist from the R&D Department at Fraunhofer Portugal

11:35 – 12:15 Discussion on gaps in collecting citizens’ needs

Delavnico bo moderiral Elísio Costa, Porto4Ageing (University of Porto).