Doktorski dan Bioznanosti

Programski svet Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Bioznanosti v sodelovanju s študenti, Kariernim centrom Biotehniške fakultete in SRIP-om Zdravje – medicina organizira doktorski dan Bioznanosti z naslovom Bi(o)znanosti?. Doktorski dan se bo odvijal v četrtek, 16. maja 2019 od 16. ure dalje na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (Jamnikarjeva 101).

Dogodek je namenjen doktorandom doktorskega študija Bioznanosti in organizacijam, ki delujejo na področju biogospodarstva. Namen dogodka je, da doktorandi na poljuden način predstavijo svoje raziskovalno delo potencialnim delodajalcem, se seznanijo s kariernimi možnostmi in spoznajo delo podjetniško uspešnih alumnov doktorskega študija Bioznanosti. Poleg tega bo dogodek tudi priložnost za mreženje med študenti, alumni in potencialnimi delodajalci.

Na dogodku bodo doktorski študenti predvsem izpostavili svoja znanja in kompetence. Dogodek vam tako omogoča, da spoznate naslednjo generacijo visoko kvalificirane delovne sile, še preden vstopi na trg dela.

Svojo prisotnost lahko potrdite do ponedeljka, 6. maja 2019 na: dr. Tanja Potočnik Mesarić, karierna svetovalka BF (e-naslov: tanja.potocnik.mesaric@bf.uni-lj.si; tel.: 01 320 30 41). Na navedeni kontakt se lahko obrnete tudi za dodatne informacije.

Vljudno vabljeni!

Bi(o)znanosti vabilo_16.5.2019

Seznam predstavitev in plakatov