Evropski dnevi raziskav in inovacij 2020

Evropska komisija med 22. 9. in 24. 9. 2020, organizira vodilni letni dogodek na področju raziskav in inovacij, »Evropski dnevi raziskav in inovacij 2020« (R & I dnevi).

Evropski dnevi raziskav in inovacij so vodilni letni dogodek Evropske komisije na področju raziskav in inovacij, ki na enem mestu v razpravah in izmenjavi pogledov združuje vse ključne evropske deležnike na področju raziskav in inovacij, od tvorcev javnih politik (na nacionalni in EU ravni), akademikov, raziskovalcev do podjetnikov in investitorjev ter splošne javnosti.

Glede na izredne okoliščine bo letošnja izvedba dogodka potekala izključno v obliki virtualne konference, kar bo omogočalo udeležbo in sodelovanje še večjega števila zainteresiranih. Osnutek programa R & I dni 2020 je strukturiran v različne vsebinske sklope, ki tvorijo glavne prihodnje izzive na področju raziskav in inovacij na ravni EU (javne politike, zeleni dogovor, digitalna Evropa, Obzorje Evrope, misije). Povezovalna tema letos odseva aktualno globalno stanje pandemije COVID-19 in njenih posledic, saj naslavlja vprašanje usklajevanja odlične znanosti na svetovni ravni za globalno zdravje ter družbeno in gospodarsko okrevanje.

Ena ključnih aktivnosti bo namenjena tudi t.i. misijam v okviru bodočega programa Obzorje Evrope. Podana bodo neodvisna strokovna poročila glede usmeritev, ciljev in pričakovanih rezultatov posameznih misij, ki naslavljajo področja klimatskih sprememb in družbene transformacije, raka, zdravja oceanov in morij, zdrave hrane in prsti ter klimatsko nevtralnih in pametnih mest.