Evropsko parnerstvo za personalizirano medicino: INFORMATIVNI DAN, 31. 05. 2021, 13:00 – 16:30

Evropsko partnerstvo za personalizirano medicino – EP PerMed

V okviru programa EU za raziskave in inovacije, Horizon Europe, je bila predlagana ustanovitev sofinanciranega evropskega partnerstva za personalizirano medicino – European Partnership for Personalised Medicine (EP PerMed). Cilj partnerstva je uskladiti in spodbujati določanje prednostnih nalog na regionalni in nacionalni ravni ter financiranje raziskovalnih in izvedbenih projektov na področju personalizirane medicine med državami članicami EU, regijami in pridruženimi državami ter mednarodnimi partnerskimi državami.

V zadnjih letih je bil na področju personalizirane medicine dosežen izjemen napredek: veliko je bilo mednarodnih, evropskih, državnih ter regionalnih dejavnosti in pobud. Toda za nadaljnji razvoj in spodbujanje perspektivnih pristopov personalizirane medicine in nadaljnjega izvajanja v zdravstvu je potrebno še tesnejše sodelovanje, ki bi ga lahko doseglo evropsko partnerstvo za personalizirano medicino v okviru Obzorja Evropa, ki bi centraliziralo različne ukrepe, ki trenutno obstajajo v okviru ene krovne strukture.

Pobudi ICPerMed in ERA PerMed spodbujata ustanovitev tega evropskega partnerstva. Začetek evropskega partnerstva za personalizirano medicino je predviden v drugi fazi delovnega programa (2023). Posvetovanje z državami članicami, ki ga bo organizirala Evropska komisija, bo predvidoma leta 2021. Več informacij o tem najdete najdete na spletnem mestu ICPerMed.

V sklopu partnerstva, ICPerMed in ERA PerMed vabita na virtualni informativni dogodek vse zainteresirane strani, zlasti nacionalne in regionalne oblasti (kot ministrstva, financerje itd.). ICPerMed in ERA PerMed bosta obveščali o svojem skupnem predlogu za EP PerMed, ciljih, dejavnostih in pričakovanih učinkih ter splošnem okviru za sodelovanje v tem partnerstvu. 

Dogodek bo potekal virualno, in sicer 31. 05. 2021, s pričetkom ob 13.00

Več informacij o dogodku in Evropskem partnerstvu za personalizirano medicino je na voljo na tej spletni strani.

Prijava na dogodek je na voljo na TUKAJ