Razvoj in inoviranje poslovnih modelov

Delavnica Razvoj in inoviranje poslovnih modelov bo potekala 18. aprila 2019 od 9. do 15. ure v dvorani E na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana.

Delavnica je namenjena:

 • podjetnikom,
 • direktorjem podjetij,
 • direktorjem/vodjem prodaje, razvoja, trženja, kadrovskih služb in
 • razvijalcem produktov/storitev.

Zakaj se udeležiti?

 • Priprava učinkovitega poslovnega modela ima odločilen vpliv na uspešnost podjetja. Na delavnici boste:
 • spoznali metodo za oblikovanje poslovnih modelov kot osnovo za inoviranje, razvoj ter rast podjetja,
 • spoznali sodoben pristop pri oblikovanju novih produktov/storitev usmerjenih k strankam in njihovo pripravo za trg,
 • bolje razumeli obstoječi poslovni model in spoznali kako prodajati svoje produkte/storitve različnim segmentom kupcev,
 • spoznali orodja za analizo in razumevanje poslovnih modelov in z njegovo uporabo med vsemi zaposlenimi vzpodbudili inovativno razmišljanje.

Kaj boste na dogodku spoznali?

Digitalna transformacija ne pomeni le digitalizacije obstoječih poslovnih procesov in prilagoditve obstoječih poslovnih modelov, temveč tudi nastajanje popolnoma novih poslovnih modelov, podprtih z digitalnimi orodji. Pravočasno prilagajanje poslovnega modela je lahko ključno za ohranjanje konkurenčnosti poslovnega subjekta.

Na delavnici boste spoznali orodja, gradnike, izzive in nasvete za testiranje ter uvedbo novih ali optimizacijo obstoječih poslovnih modelov. Spoznali boste študije primerov inovativnih digitalnih poslovnih modelov ter spoznali in tudi preizkusili orodja za inoviranje poslovnih modelov:

 • “Business model canvas”,
 • “Value proposition canvas”,
 • “Business environment map”,
 • “Persona”.

Delavnica bo usmerjena na digitalizacijo poslovnih modelov.

Kotizacija in popusti:

 • 390 EUR + DDV nečlan GZS, nečlan SRIP
 • 270 EUR + DDV član GZS, ZIT
 • 180 EUR + DDV člani SRIP

Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj 3 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave, oziroma če se ne odjavite, vam bodo zaračunali administrativne stroške v višini 50 EUR + DDV. Odjavo lahko pošljete na e-naslov: ikthm@gzs.si.

Izobraževanje vključuje predavanja, praktične predstavitve in razlage, gradivo v elektronski obliki, pogostitev med odmorom ter parkiranje.

Prijavite se lahko TUKAJ.