SIS – EGIZ podporni partner na 13. Mednarodni konferenci o prenosu tehnologij

Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu »Jožef Stefan« bo 08. in  09. oktobra 2020 organiziral že 13. Mednarodno konferenco o prenosu tehnologij (angl.  ITTC).

ITTC je dogodek, posvečen promociji izmenjave znanja med akademskimi krogi in industrijo. Gre za dogodek za vse raziskovalce, ki želijo svoje znanje ponuditi trgu in za podjetja, ki se zavedajo pomena prenos  znanja v svoje poslovanje. Strokovnjaki  bodo predstavili svoje znanstvene in strokovne prispevke na temo prenosa tehnologij in intelektualne lastnine.

Na konferenci bo podeljena posebna nagrada za inovacije iz vrst javnih raziskovalnih organizacij. Poudarek natečaja bo na predstavitvi poslovnih predlogov pred ocenjevalno komisijo, ki bo sestavljena iz vlagateljev in strokovnjakov za komercializacijo tehnologije. Člani komisije bodo ocenili komercialni potencial predstavljenih inovativnih tehnologij in nagradili tehnologijo z najvišjim tržnim potencialom, z denarno nagrado v višini 2.500 EUR!

Letos je načrtovana tudi  podelitev WIPO IP Enterprise Trophy in WIPO Medal for inventors ter s tem dano priznanje podjetju (IP Enterprise Trophy) in raziskovalcu (Medal for inventors), ki s svojim delom in rezultati prispevata k uspešni rabi intelektualne lastnine.

V okviru konference bodo potekali vnaprej načrtovani sestanki R2B (angl. Research-to-Business), ki bodo predstavnikom podjetij in raziskovalnih inštitucij omogočili razpravljanje o možnih razvojnih rešitvah, izumih in komercialno zanimivih tehnologijah. Tovrstni sestanki predstavljajo odlično podlago za morebitno prihodnje raziskovalno sodelovanje in poslovne sinergije. Na preteklih konferencah se je podobnih sestankov udeležilo približno 100 raziskovalcev, podjetnikov, ki so imeli 60 dvostranskih sestankov R&B.

Več informacij, vključno s prijavo za sodelovanje, na spletni strani dogodka.

Konferenca bo potekala na Institutu »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana.