Strateški posvet HealthDay.si: Javno zasebna partnerstva v zdravstvu, 10. 03. 2021

Dne 10. 03. 2021 ob 14:00 HealthDay.si organizira spletni dogodek na ZOOM platformi z naslovom Javno zasebna partnerstva v zdravstvu.

Na enournem posvetu bo govora o tem, da v Sloveniji še ni bilo uspešnega javno zasebnega partnerstva (JZP) v javnem zdravstvu. Razlogov je veliko, verjetno pa je eden glavnih strah pred privatizacijo zdravstva, saj si javno zdravstvo štejemo kot civilizacijski dosežek. Kljub temu pa JZP predstavlja priložnost za hitrejši vnos inovacij v zdravstvo, ki te inovacije nujno potrebuje, sploh v času pospešene digitalizacije.
S posvetom želijo pokazati priložnosti JZP-ja za slovenski prostor, s predstavitivijo dobrih praks doma in v tujini.

Program:

14:00 pozdrav Gregor Cuzak in Urška Rauter, voditelja skupnosti HealthDay.si

14:05 uvod, dr. Boštjan Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

14:20 okrogla miza – voditelj pogovora: dr. Jernej Pintar, Tehnološki park Ljubljana

          Udeleženci okrogle mize:

  • Ministrstvo za zdravje, vabljen predstavnik, še ni potrjeno

  • ZZZS, vabljen predstavnik, še ni potrjeno

  • Jelka Godec, Vlada RS

  • Bojana Beović, Zdravniška zbornica Slovenije

  • Silvana Šonc, Bolnišnica Sežana

  • predstavnik ene izmed dopolnilnih zavarovalnic

  • Boštjan Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Več informacij s prijavnim obrazcem je na voljo na spletni povezavi TUKAJ.