Strateški posvet HealthDay.si: Na vrednosti osnovan zdravstveni sistem, 31. 03. 2021, ob 14h

V sredo, 31. 03. 2021, ob 14:00 HealthDay.si organizira spletni dogodek na zoom platformi z naslovom Na vrednosti osnovan zdravstveni sistem.

Na enournem posvetu bo govora o VBHC – Value Based Healthcare ali Na vrednosti osnovanem zdravstvenem sistemu, ki temelji na plačevanju zdravstvenih storitev glede na izid zdravljenja, ki v tujini že pridobiva na veljavi. Bistvena izboljšava pri tovrstnem plačevanju je upoštevanje vidikov kakovosti in izidov zdravljenja pri plačevanju storitev. Dosedanjemu modelu plačevanja bolnišničnih storitev, ki temelji na skupinah primerljivih primerov (SPP), bi bilo potrebno pri obračunu dodati nekatere druge elemente, med drugim pacientovo poročilo o izidih zdravljenja (PROM), s čimer bi nagradili bolj kakovostne zdravstvene storitve, z manj zapleti in z večjim deležem zadovoljnih pacientov.

Program: 

14:00 pozdrav Gregor Cuzak in Urška Rauter, voditelja skupnosti HealthDay.si

14:05 uvod, Ingel Demedts, AZ Delta Hospital, VBHC projekt terapije pljučnega raka, v angleščini, z omogočenim simultanim prevodom

14:25 okrogla miza – voditelj pogovora: Valentina Rupel Prevolnik, Inštitut za ekonomska raziskovanja

15:10 povzetki strateškega posveta, Valentina Rupel Prevolnik

Udeleženci posveta:

  • Aleš Rozman, Klinika Golnik

  • Andreja Ušter, Onkološki inštitut

  • Tina Bregant, Ministrstvo za zdravje

  • Anka Bolka, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

  • Petra Došenovič Bonča, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Več informacij s prijavnim obrazcem je na voljo na spletni povezavi TUKAJ.