Upravljanja družinskih podjetij in nove oblike financiranja njihove rasti

Program dogodka, ki bo potekal 23. aprila 2019:

Pomen družinskega podjetništva na GZS in slovensko gospodarstvo Boštjan Gorjup, predsednik GZS), 10 minut

Dobre prakse pri upravljanju družinskih podjetij (Maurizio Sella, Gruppo Banca Sella), 20 minut

Panel 1: Izzivi prenosa lastništva na novo generacijo, 45 minut

  • Maurizio Sella, lastnik Gruppo Banca Sella
  • Davor Jakulin, predsednik FBN Adria
  • Aleš Škerlak, izvršni direktor na Adventura Holding, TBC
  • Aleša Mižigoj, direktorica podjetja Medex
  • Moderator: Domen Prašnikar, direktor podjetja Valior

Sklad zasebnega kapitala Alfi 2: Tone Pekolj, 10 minut

Panel 2: Možnosti financiranja rasti družinskih podjetij, 45 minut

  • Simon Mastnak, direktor sektorja zasebnega sklada, KD Skladi, TBC
  • Chris Buckle, partner pri Mezzazine Management GmbH
  • Predstavnik SID banke
  • Predstavnik komercialne banke
  • Moderator: Bojan Kunovar, direktor KF Finance

Zaključek in povzetek razprave: Bojan Ivanc, 5 minut

Podrobnejše informacije