Vabilo: delavnica sooblikovanja »Laboratorija za oblikovanje politik, predpisov in rešitev«, četrtek, 19. 5. 2022

EIT Climate KIC v sodelovanju z ekipama Circular Change in Inovativen.si, vabi na 2. delavnico namenjeno sooblikovanju temeljev vzpostavitev slovenskega “Laboratorija za oblikovanje politik, predpisov in rešitev”. Delavnica bo potekala v četrtek, 19. maja 2022, med 9:00 in 17:00 v Cankarjevem domu, Dvorana M3 (dostop skozi vhod številka 5 na Erjavčevi cesti v Ljubljani).

Laboratorij bo spodbujal inovativne prakse oblikovanja politik za sistemski prehod v pametno, krožno in nizkoogljično gospodarstvo in družbo v Sloveniji.

Vabljeni vsi, ki imate interes sodelovati in sokreirati skupni boljši jutri, da se pridružite in s svojim znanjem in izkušnjami prispevate svoj doprinos k oblikovanju koncepta. Vzpostavitev koncepta bomo snovali na pilotnem področju prehoda v krožno gospodarstvo, v prihodnje pa želimo, da ga razširimo še na preostale pomembne družbene izzive.

Prijavite se lahko preko povezave: https://gov-ankete.si/PolicyLab Prijave so odprte do torka, 17. 5. 2022. Mesta so omejena, zato si čimprej zagotovite svojega! 

Namen/cilj interaktivne delavnice je postaviti smernice za ogrodje, ki bo vsem zainteresiranim deležnikom omogočilo sooblikovanje, prototipiranje in testiranje inovativnih rešitev v procesu priprave politik in predpisov. Podrobnejša vsebina delavnice je razvidna iz priložene Agende.

Delavnica bo potekala v angleškem jeziku. Glede na interaktivno naravo delavnice tolmačenja ne bo.

AGENDA delavnice