VABILO: DELEGACIJA RAZISKOVALCEV S PODROČJA ZDRAVJA IN MEDICINE V BRUSELJ, 16. – 17. november 2023

Naše člane obveščamo, da Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje med 16. in 17. novembrom 2023 organizira dvodnevno delegacijo slovenskih raziskovalcev v Bruslju na področju zdravja, medicine, inovativne tehnologije in naprednih materialov v medicini. V sodelovanju z bruseljskim predstavništvom Univerze Boğaziçi iz Istanbula, Turčija, so bili k sodelovanju v delegaciji povabili tudi nekateri vrhunski raziskovalci s področja zdravja in biotehnologije iz Turčije.

Prvega dne, 16. 11. 2023 bo potekala mednarodna konferenca o EU raziskavah v zdravstvu

Prvi dan delegacije, 16.11.2023, bo organizirana mednarodna konferenca za predstavitev slovenske znanstvene odličnosti na področju zdravja in spoznavanje različnih novosti EU na področju raziskav v zdravstvu. Jutranji del konference bo namenjen promociji raziskovalnih področij in projektnih idej slovenskih in drugih organizacij v dveh tematskih sklopih: Inovativne tehnologije v zdravstvu in Napredni materiali v zdravstvu. Raziskovalci bodo imeli priložnost predstaviti svoje projektne ideje na t.i. 3-minutnih pitchih. V kolikor bo preveliko povpraševanje za predstavitve – pitche, bo število omejeno na en pitch na organizacijo.

Sledilo bo kosilo, kjer bodo udeleženci delegacije imeli priložnost za mreženje in navezovanje stikov z ostalimi govorniki in udeleženci konference. Popoldan bo za udeležence delegacije organizirali vrsto predstavitev različnih EU programov, iniciativ in priložnosti za financiranje s področja raziskav v zdravju. Slovenski udeleženci bodo imeli priložnost postavljati vprašanja in razpravljati z govorniki. Na konferenci se pričakuje okoli 100 predstavnikov različnih znanstveno-raziskovalnih organizacij iz EU in raziskovalnih predstavništev v Bruslju ter približno 20 prezentacij dobrih praks.

Glavni namen konference o raziskavah v zdravstvu v EU je:

  • spoznati glavne trende in usmeritve na ravni EU na področju zdravja,
  • spoznati aktualne politike in programe EU v zdravstvenih raziskavah in inovacijah,
  • spoznati različna evropska raziskovalna partnerstva, združenja in sklade na ravni EU na področju raziskav v zdravju, kot so npr. Obzorje Evropa, EU misija za rak, priložnosti za sodelovanje, ki jih ponuja švicarski sklad, itd.
  • predstavitev organizacij, ki bodo sodelovale v delegaciji, njihovega področja raziskovanja in projektnih idej tako predstavnikom Evropske komisije kot tudi širši raziskovalni javnosti v Bruslju,
    mreženje in navezovanje stikov s potencialnimi partnerji v EU projektih.

Lokacija: Stalno predstavništvo RS v Bruslju

Osnutek programa je na voljo tukaj.

Drugega dne, 17. 11. 2023 je predviden obisk Univerzu KU Leuven

Drugi dan delegacije, v petek, 17. novembra 2023, dopoldan, je planiran obisk priznane univerze KU Leuven, kjer bo potekal ogled multidisciplinarnega raziskovalnega centra Leuven Health Technology Center in Leuven Health House, demonstracijskega centra, ki sta ga KU Leuven in IMEC ustanovila za predstavitev najnaprednejših znanstvenih raziskav in tehnologije na področju zdravstva in nege.

STROŠKI:
Za organizacijo delegacije bo poskrbel SBRA, vsak udeleženec delegacije pa sam krije stroške prevoza in nastanitve v Bruslju.

REGISTRACIJA:
Organizator delegaciije SBRA prosi, da se prijavite preko spletnega obrazca tukaj.

Profil vsake organizacije bo predstavljen v predstavitvenem katalogu (v angleškem jeziku), ki ga bo ustavrjen izključno za namene te delegacije in bo  posredovan udeležencem mednarodne konference 16. novembra. Namen kataloga je promocija vaših raziskovalnih področij in mreženje.

Za dodatna vprašanja smo na voljo.