Vabilo: Dnevi eZdravja – Podatkovni prostori in digitalna preobrazba zdravstva, 30.08. – 04. 09.

V času predsedovanja Slovenije Svetu EU delovna skupina eZdravje, pri Združenju za informatiko in telekomunikacije, IKT horizontalna mreža in HealthDay.si. organizirajo teden posvečen digitalizaciji zdravstva, ki bo potekal med 30.8.2021 in 4.9.2021 v Digitalnem središču Slovenije (BTC).

Poudarek tematik bo na evropskem zdravstvenem prostoru ter izmenjavah izkušenj in dobrih praks med Slovenijo in državami, ki so vodilne na nekaterih področjih digitalizacije zdravstva.

Vzpostavitev evropskega podatkovnega prostora je ena od prednostnih nalog Komisije v obdobju 2019–2025, tudi na področju zdravstvenega sektorja. Skupni evropski prostor zdravstvenih podatkov bo spodbujal boljšo izmenjavo in dostop do različnih vrst zdravstvenih podatkov (elektronske zdravstvene evidence, genomski podatki, podatki iz registrov pacientov itd.), in sicer ne zgolj s podporo zagotavljanju zdravstvenega varstva (tako imenovana primarna uporaba podatkov), temveč tudi za zdravstvene raziskave in oblikovanje zdravstvene politike (t. i. sekundarna uporaba podatkov).

Program dogodkov v dnevih eZdravja:

Ponedeljek, 30.8.2021

Evropski zdravstveni podatkovni prostor – izzivi in priložnosti, Portugalska, Nemčija, Slovenija

10:00 – 11:00 – Prioritete predsedovanja in digitalna transformacija zdravstva: Portugalski in slovenski deležniki bodo predstavili prioritete predsedovanja ter izkušnje pri digitalizaciji zdravstvenega sistema
11:00 – 11:20 – Portugalska-Slovenija, primerjava primarnega zdravstva: dobre prakse podjetij in zdravstvenih organizacij
11:20 – 11:30 – Odmor za kavo
11:30 – 12:00 – Kako bodo podatkovni prostori vzpodbudili digitalno transformacijo zdravstva? Slovenska podjetja in zdravstvene organizacije bodo predstavili svoje videnje glede osnovnih gradnikov skupnega podatkovnega prostora: spodbujanje inovacij, kakovostnega zajema podatkov, nacionalnega                                           elektronskega zapisa o pacientu ter združevanja zdravstvenega in socialnega varstva.
12:00 – 13:00 – Okrogla miza: Kdo je lastnik zdravstvenih podatkov? Okroglo mizo bo moderiral Gregor Cuzak, HealthDay.si
13:00 – 14:00 – Kosilo

Torek, 31.8.2021 Nemčija: Dobre prakse bolnišnic in sekundarna uporaba podatkov

Vabljeni gost: predstavnik projekta HiGHmed.

HiGHmed je konzorcij devetih univerzitetnih bolnišnic v Nemčiji, ki se ukvarja z novimi interoperabilnimi rešitvami v medicinski informatiki s ciljem, da omogočijo dostopnost medicinskih podatkov o pacientih za klinične raziskave in izobraževanje, kar pa bo izboljšalo oskrbo bolnikov. Z izgradnjo varnih centrov za integracijo podatkov želi projekt vzpostaviti tehnološko platformo, ki bo zdravnikom omogočila sprejemanje odločitev, ki temeljijo na podatkih in se osredotočajo na paciente.

10:45-11:45 – Okrogla miza: Dobre prakse na nivoju bolnic in sekundarne uporabe podatkov.

Sreda, 1.9.2021

Finska: Izkušnje in priložnosti sekundarne uporabe podatkov

Povabljena gosta iz finskega ministrstva za socialno in zdravstveno varstvo in iz SITRE (finski sklad za inovacije)

S finskima gostoma se bomo pogovarjali o finskem pristopu k sekundarni uporabi podatkov: Kako to deluje? Kaj prinaša? Kakšne spodbude ima zdravstveno osebje za pravilno dokumentacijo za pridobivanje visokokakovostnih podatkov? Kakšni so tehnični in človeški izzivi

10:45 -11:45 – Okrogla miza: Sekundarna uporaba podatkov

Četrtek, 2.9.2021

Izrael: Nacionalni program eZdravja in implementacija v praksi

Gost z ministrstva za zdravje, Izrael (oseba še ni določena), bo delil svoje izkušnje pri sestavljanju in izvajanju izraelske nacionalne strategije za digitalizacijo zdravstva kot gonilo rasti ter razpravljal o izzivih in priložnostih.

10:45- 11:45 – Okrogla miza: Izvajanje nacionalne strategije za eZdravje – izzivi in priložnosti

Petek, 3.9.2021

Španija: Regijski sistemi IT rešitev in enoten zdravstveni karton

Povabljeni gost s področja informacijskega sistema v Kataloniji.

Razpravljali bomo o dobrih praksah v Kataloniji. Integrirana oskrba na podlagi openEHR bo glavni poudarek katalonskega zdravstva, svetovno spoštovane regije zaradi inovativnega pristopa k zdravstvu. Trenutni sistemi EZK se izkazujejo predragi za vzdrževanje, zato se je regija odločila za drugačen pristop. Katalonija zdaj vlaga 40 milijonov EUR v novo digitalno zdravstveno strategijo, da bi se osredotočila na razvoj novega modela informacijskih sistemov in elektronske zdravstvene evidence, ki temelji na standardih openEHR – odprti podatki. Pričakovati je, da bodo odprti standardi in odprti podatki zdravnikom omogočili enoten celovit pregled pacientov, ki jim bo omogočil več časa, da se osredotočijo na pacienta.

10:45-11:45 Okrogla miza o pomembnosti pristopa celostne oskrbe v zdravstvu in kako ga najbolje doseči.
Zaključna okrogla miza dnevov eZdravja: predsedovanje, podatkovni prostori in kako naprej? (program še v izdelavi)

Sobota, 4.9.2021 

Vloga digitalne pismenosti v zdravstvu

10:00 – 11:00 – Strokovnjaki s področja uvajanja digitalne pismenosti bodo predstavili dobre prakse, izkušnje in izzive pri digitalnem opismenjevanju zdravstvenih delavcev in uporabnikov zdravstvenega sistema. Sledila bo okrogla miza. 

* Okroglo mizo moderira Mojca Cvirn, SRC Infonet d.o.o.