Vabilo: HORIZON EUROPE: Widening Participation and Spreading Excellence, 06. 07. 2021

Dragi člani, radi bi vas obvestili o pomembnem dogodku, ki se bo odvijal pod pokroviteljstvom slovenskega predsedstva Svetu EU, Slovenskega poslovno-raziskovalnega združenja v Bruslju (SBRA), Evropskega urada na Cipru – urad v Bruslju, Urada NCBR v Bruslju – podjetja in znanosti na Poljskem, Univerze Eötvös Loránd in Nacionalni urad za raziskave, razvoj in inovacije na Madžarskem. Gre za virtualno informativni dogodek Obzorje Evropa: širitev sodelovanja in širjenje odličnosti, ki bo potekal  v torek, 06. 07. 2021, od 13:00 do 15:30 preko WebEx spletne povezave.

V prvem delu bosta slovensko predsedstvo in predstavnik raziskovalne organizacije predstavila svoje poglede na pomen širitvenega programa. Drugi del dogodka bo namenjen predstavitvi izkušenj prejšnjih projektov širitve in razpravi o tem, kako najbolje doseči naslednje ključne cilje programa sodelovanja v programu Horizon Europe Widening:

  1. Spodbujati institucionalne reforme in procese preoblikovanja sistema R&I na nacionalni in regionalni ravni v državah v skladu z načeli ERA;
  2. Mobilizirati nacionalne naložbe v zmogljivosti R&I v državah;
  3. Dvigniti lestvico za odličnost akterjev R&I v državah v partnerstvu z izjemnimi evropskimi in mednarodnimi institucijami („win-win“ položaj);
  4. Povečanje števila udeležb in uspešnosti razširjenih akterjev v raziskovalnih in inovacijskih projektih v drugih delih Obzorja Evropa (zlasti v 2. in 3. stebru);
  5. Spodbujati ustvarjanje novih inovacijskih ekosistemov in razširiti obstoječe z vrsto ukrepov, ki med drugim vključujejo mednarodno sodelovanje med akademskim svetom in podjetji v državah v razvoju;
  6. Spodbujati kroženje možganov, vključno z medsektorsko mobilnostjo za raziskovalce in inovatorje, in jo spremeniti v pridobivanje možganov za države v razvoju.

V tretjem delu dogodka bosta predstavljeni prva dva cilja delovnega programa Širitev sodelovanja in krepitev evropskega raziskovalnega prostora:

  1. Izboljšan dostop do odličnosti;
  2. Privabljanje in mobilizacija najboljših talentov.

 

Podroben program je na voljo tukaj, zaradi omejenega števila udeležencev organizator naproša, da se čimprej registrirate na tem naslovu.

Večna pot 113
1000 Ljubljana

01 4798 008

info@sis-egiz.eu