Vabilo: HORIZON EUROPE: Widening Participation and Spreading Excellence, 06. 07. 2021

Dragi člani, radi bi vas obvestili o pomembnem dogodku, ki se bo odvijal pod pokroviteljstvom slovenskega predsedstva Svetu EU, Slovenskega poslovno-raziskovalnega združenja v Bruslju (SBRA), Evropskega urada na Cipru – urad v Bruslju, Urada NCBR v Bruslju – podjetja in znanosti na Poljskem, Univerze Eötvös Loránd in Nacionalni urad za raziskave, razvoj in inovacije na Madžarskem. Gre za virtualno informativni dogodek Obzorje Evropa: širitev sodelovanja in širjenje odličnosti, ki bo potekal  v torek, 06. 07. 2021, od 13:00 do 15:30 preko WebEx spletne povezave.

V prvem delu bosta slovensko predsedstvo in predstavnik raziskovalne organizacije predstavila svoje poglede na pomen širitvenega programa. Drugi del dogodka bo namenjen predstavitvi izkušenj prejšnjih projektov širitve in razpravi o tem, kako najbolje doseči naslednje ključne cilje programa sodelovanja v programu Horizon Europe Widening:

  1. Spodbujati institucionalne reforme in procese preoblikovanja sistema R&I na nacionalni in regionalni ravni v državah v skladu z načeli ERA;
  2. Mobilizirati nacionalne naložbe v zmogljivosti R&I v državah;
  3. Dvigniti lestvico za odličnost akterjev R&I v državah v partnerstvu z izjemnimi evropskimi in mednarodnimi institucijami („win-win“ položaj);
  4. Povečanje števila udeležb in uspešnosti razširjenih akterjev v raziskovalnih in inovacijskih projektih v drugih delih Obzorja Evropa (zlasti v 2. in 3. stebru);
  5. Spodbujati ustvarjanje novih inovacijskih ekosistemov in razširiti obstoječe z vrsto ukrepov, ki med drugim vključujejo mednarodno sodelovanje med akademskim svetom in podjetji v državah v razvoju;
  6. Spodbujati kroženje možganov, vključno z medsektorsko mobilnostjo za raziskovalce in inovatorje, in jo spremeniti v pridobivanje možganov za države v razvoju.

V tretjem delu dogodka bosta predstavljeni prva dva cilja delovnega programa Širitev sodelovanja in krepitev evropskega raziskovalnega prostora:

  1. Izboljšan dostop do odličnosti;
  2. Privabljanje in mobilizacija najboljših talentov.

 

Podroben program je na voljo tukaj, zaradi omejenega števila udeležencev organizator naproša, da se čimprej registrirate na tem naslovu.