Vabilo: IN4AHA razpis “Twinning” – rok za prijavo 10. 12. 2021

SIS EGIZ / SRIP Zdravje – medicina sodeluje v projektu IN-4-AHA, ki bo v začetku prihodnjega leta (2022) podprl 10 shem twinninga za EIP on AHA referenčna mesta, pri čemer so sheme twinninga dejavnosti za krepitev zmogljivosti med dvema organizacijama, kjer ena razvija inovativno rešitev, druga pa jo sprejme/izvaja. V kontekstu evropskega aktivnega in zdravega staranja (AHA) so te organizacije običajno iz različnih regij/držav, prva se imenuje začetnik (originator), druga pa posvojitelj (Adopter) inovacije.

Predvidena sredstva: do 5.000 evrov na twinning (odvisno od stroškov in aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti. Na primer, za financiranje stroškov potovanja, namestitve, javnega in zasebnega prevoza na in z najbližjega letališča in hotela ali naslovov izvornega/posvojitelja).

Rok za prijavo: 10. december 2021

Katere vrste inovativnih praks iščemo?

Inovativne prakse, ki jih je treba razširiti in prenesti, bi morale biti usklajene tudi z naslednjimi cilji. Povezava s ciljem (ali cilji) mora biti jasno začrtana v prijavi.

  • Izboljšanje spremljanja delovanja zdravstvenih sistemov.
  • Povečanje razpoložljivosti praktičnih rešitev, ustvarjenih v sodelovanju s končnimi uporabniki in zainteresiranimi stranmi ter poslovnih modelov v celotnem ekosistemu.
  • Izboljšanje zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje učinkovitih naložb v zdravstvene sisteme na nacionalni/regionalni ravni.
  • Na dokazih podprte strategije in politike o preoblikovanju zdravstvenih in oskrbnih sistemov.
  • Povečanje vodilnega položaja evropskih raziskovalcev na ustreznem področju s povečanjem digitalne in zdravstvene pismenosti med državljani ter zdravstvenimi delavci.
  • Povečanje prizadevanj za krepitev zmogljivosti za olajšanje uporabe skupnega jezika med ustreznimi zainteresiranimi stranmi.

 

Zainteresirani se lahko prijavite, če imate status referenčnega mesta ali ste del referenčnega mesta (prikazano prek pisma podpore upravljavca/koordinatorja ustreznega referenčnega mesta ali povezave do spletne strani RS, kjer je organizacija jasno predstavljena).

 

Povezava do prijave: Sheme twinning – razpis za prijavo

V primeru vprašanj si oglejte priložena Q&A.

V zvezi s Twinningom bi vas radi povabili tudi na webinar, ki bo potekal 30. 11. 2021, med 11:00 in 12:15 z naslovom »Čezmejno sodelovanje: Lekcije iz dogodkov pobratenja in povezovanja«. Registrirajte se prek te povezave, da boste prejeli podrobnosti o spletnem seminarju.

Kot podpora Twinningu bo med 24. 11. in 3. 12. potekala pobuda za združevanje (t.i. pairing). S tem želi IN4AHA projekt razbremeniti zainteresirane, saj vemo, da je iskanje partnerjev težka in časovno potratna naloga. S t.i. »pairingom« lahko najdemo ujemajoče lastnosti sodelujočih. Če najdemo ujemajoči se organizaciji, boste udeleženci povabljeni, da se spoznate preko e-pošti ter da vzpostavite morebitno partnerstvo in oddate prijavo na Twinning.

 

Če želite sprejeti/uporabiti inovativno prakso se prijavite tukaj.

Če želite deliti inovativno prakso pa se prijavite tukaj.

Za morebitna dodatna vprašanja smo vam na voljo, lahko pa preverite, ali se odgovor na vaše vprašanje nahaja med Q&A Twinning.