VABILO: Konferenca “V ritmu človeških možganov”, 02. 06. 2022 ob 10:00 do 17:00

Naš član združenje Spominčica, ki je slovensko združenje za pomoč pri demenci in že 25 let nudi različne aktivnosti ter dogodke za osebe z demenco in njihove svojce, vabi na konferenco “V ritmu človeških možganov”, ki bo potekala v četrtek, 02. 06. 2022 med 10:00 in 17:00 hibridno (Kosovelova dvorana, Cankarjev dom, Ljubljana in preko spleta). Konferenca je namenjena splošni javnosti, predvsem pa bolnikom in njihovim bližnjim. Dogodek je brezplačen in bo potekal v živo preko spleta.

Program konference je so-oblikovan s predstavniki društev, ki delujejo na področjih demence in ostalih nevroloških obolenj, kot so ALS, multipla skleroza, Parkinsonova bolezen in druge.

Na konferenco so povabljeni številni strokovnjaki z različnih področij obvladovanja nevroloških bolezni – program je sestavljen tako, da bo omogočil udeležencem pridobitev novih znanj in spoznanj. Nekaj časa bo namenjenega izmenjavi izkušenj obvladovanja nevroloških bolezni.

Program konference:

10.00 – 10.30 Uvodni pozdravi
Štefanija L. Zlobec, predsednica, Spominčica-Alzheimer Slovenija
Peter Svetina, Varuh človekovih pravic Republike Slovenije
Vlasta Nussdorfer, svetovalka, Urad predsednika Republike Slovenije
Paola Barbarino, direktorica, Alzheimer’s Disease International
Marinka Štern, gledališka in filmska igralka

10.30 – 11.30 Povezovanje služb, ki skrbijo za optimalno podporo bolniku z demenco
prof. dr. Iva Holmerova, predsednica, Alzheimer Europe
Dale Goldhawk, predsednik, Alzheimer’s Disease International
prof. dr. Ninoslav Mimica, Psihiatrična klinika Vrapče, Zagreb, Hrvaška
prof. dr. Voyko Kavčič, Wayne State University, Rochester, New York, ZDA
Bogdan Tušar, direktor, Direktorat za razvoj zdravstvenega sistema, Ministrstvo za zdravje
Andrej Grdiša, direktor, Direktorat za starejše in deinstitucionalizacijo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

11.30 – 11.45 Odmor

11.45 – 13.00 Pravočasno prepoznavanje in naslavljanje demence
Uvod: Tomaž Gržinič, Evropska delovna skupina oseb z demenco
Moderator: prof. dr. Zvezdan Pirtošek, predstojnik, Katedra za nevrologijo, Medicinska fakulteta Ljubljana

Panelisti:
asist. dr. Polona Rus Prelog, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
doc. dr. Martin Rakuša, Univerzitetni klinični center Maribor
mag. Tatjana Cvetko, Zdravstveni dom Koper
dr. Zdenka Čebašek Travnik, Strokovni svet, Spominčica-Alzheimer Slovenija
Štefanija L. Zlobec, predsednica, Spominčica-Alzheimer Slovenija

13.00 – 14.00 Odmor

Povezujemo bolnike z nevrodegenerativnimi boleznimi

14.00 – 15.15 Demenca pri Parkinsonovi bolezni in drugih motnjah gibanja
Dr. Rok Berlot, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Cvetka Pavlina Likar, predsednica, Trepetlika- društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami
Rudi Jakovac, predsednik, Društvo bolnikov s Huntingtonovo boleznijo in svojcev

14.00 – 15.15  Življenje z multiplo sklerozo
Dr. Tanja Valenta, Teološka fakulteta
Renata Žohar, predsednica, Društvo Spoznajmo multiplo sklerozo
dr. Sara Ahlin Doljak, Izvršni odbor, Združenje multiple skleroze Slovenije
Nada Tomanič, Izvršni odbor, Združenje multiple skleroze Slovenije

15.15 – 15.30 Odmor

15.30 – 16.45 Demenci prijazne iniciative in skupnosti
doc. dr. Milica Gregorič Kramberger, Univerzitetni klinični center Ljubljana
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
David Krivec, generalni sekretar, Spominčica-Alzheimer Slovenija
Marija Sajovic, Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje
Tina Zadravec, Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje
Ana Petrič, direktorica, DEOS – Dom starejših Notranje Gorice
Katarina Davidović, DEOS – Dom starejših Notranje Gorice

15.30 – 16.45 Pomen fizioterapije in obnovitvene rehabilitacije za osebe z živčno-mišičnimi obolenji
izr. prof. dr. Anton Zupan, Strokovni odbor, Društvo distrofikov Slovenije
Martina Sardoč, Dom dva topola
Mateja Toman, predsednica, Društvo distrofikov Slovenije

16.45 – 17.00 Zaključek konference

Vabljeni, da se pridružite konferenci !

SIS EGIZ / SRIP Zdravje – medicina je srebrni sponzor dogodka!