Vabilo na znanstveni posvet: »Pogled znanosti na trajnost živilskih sistemov kot temelj prehranske varnosti in okoljske vzdržnosti«, 28. 02. 2023, 14:30

Danes, 28. februarja 2023 bo ob 14.30 v Dvorani A Gospodarske zbornice Slovenije potekal znanstveni posvet z naslovom “Pogled znanosti na trajnost živilskih sistemov kot temelj prehranske varnosti in okoljske vzdržnosti”.

Nacionalni inštitut za biologijo obeležuje 25 let uradne diagnostike rastlin, ki jo izvajajo laboratoriji Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB). Ob vstopu Slovenije v EU je morala namreč Slovenija zagotoviti nadzor in redno izvajanje monitoringa, ki sta ga s podpisom pogodbe takrat vzpostavila Nacionalni inštitut za biologijo in Fitosanitarna inšpekcija. Raziskovalci NIB so vključeni v mnoge mednarodne skupine in so skozi leta razvili vrhunsko ekspertizo na področju biologije mikroorganizmov, poleg tega so z najmodernejšimi pristopi sistemske biologije inovativna podpora žlahtniteljem. S svojim znanjem pomembno prispevajo k rešitvam na področju prehranske varnosti, ki jo v zadnjih letih zaznamujejo klimatske spremembe, zahtevne družbeno varnostne razmere in ekonomski odnosi v svetu. Pomemben del poslanstva NIB je namreč tudi v odzivanju na aktualne družbene izzive in vzpostavljanje dialoga med ključnimi deležniki.

PROGRAM POSVETA

14.30               Uvodni pozdravi:

                          prof. dr. Maja Ravnikar, direktorica NIB

                          mag. Janez Rebec, predsednik Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS

                          Tatjana Buzeti, državna sekretarka Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

14.40–14.50    Zagotovitev stabilnosti in trajnosti prehranskih verig mora temeljiti na znanju in vključevanju

                           deležnikov: dr. Darja Stanič, strokovna svetnica in namestnica vodje Oddelka za biotehnologijo

                           in sistemsko biologijo NIB

14.50 -16.00    Okrogla miza z gosti:

   Maša Žagar, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo, MKGP; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani; mag. Janez Rebec, predsednik Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS in direktor podjetja Delamaris in Pivka Perutninarstvo; izr. prof. dr. Dan Podjed, Inštitut  

   za    slovensko narodopisje ZRC SAZU in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani; dr. Peter Dolničar, Kmetijski inštitut Slovenije;  doc. dr. Špela Baebler, višja strokovno-raziskovalna sodelavka na Nacionalnem inštitutu za biologijo; dr. Tanja Dreo, znanstvena svetnica na Nacionalnem inštitutu za biologijo.

   Okroglo  mizo bo moderirala priznana novinarka Janja Koren.

16.00                Zaključek dogodka

 

Vse, ki bi se želeli pridružiti, organizatorji prosijo za registracijo TUKAJ. 

 

Dogodek organizira GZS, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, SRIP Hrana, Nacionalni institut za biologijo, s podporo MGRT in Evropske unije – Evropski sklad za regionalni razvoj.