EIT Health je neodvisna institucija EU, ki s sredstvi iz programa Obzorje 2020 in drugih virov spodbuja podjetništvo in inovacije na področju zdravja ter aktivnega staranja. V okviru regionalne inovacijske sheme (RIS) in v sodelovanju z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem (EIT Health RIS Hub) želijo spodbuditi lokalno inovacijsko okolje s financiranjem projektov, v katerih sodelujeta:

  • akademski partner (visokošolska institucija oz. z njo povezana raziskovalna skupina)
  • in neakademski  partner (podjetje, bolnišnica, občina, nevladna organizacija ali drug deležnik z zdravstvenega področja).

Projekti morajo izkazovati jasno inovativnost in tržni potencial ter dosegati vsaj raven 3 (proof of concept) po CIMIT metodologiji .

Besedilo razpisa ter prijavni obrazec

Višina financiranja: 75.000 EUR (največ  50.000 EUR/partnerja)

Rok za prijavo: 31. 5. 2019 (rezultati razpisa bodo znani 30. 6. 2019, izvedba projekta: 10. 7.  – 31. 12. 2019)

Oddaja prijave: preko EIT Health Optimy platforme.

Od prijaviteljev se pričakuje tudi udeležba na intenzivni 2-dnevni delavnici za pripravo projektne prijave, ki bo v organizaciji EIT Health potekala na Ekonomski fakulteti  6. in 7. maja – prijava na delavnico je mogoča do 29. aprila 2019 na e-naslov sasa.radusinovic@lui.uni-lj.si.