Člane obveščamo, da na Institutu ”Jožef Stefan” vodijo evropski projekt INDUSAC, v okviru katerega lahko slovenska podjetja oddajo izzive, ki jih bodo reševale mednarodne skupine študentk/študentov in raziskovalk/raziskovalcev.

Izzivi so lahko iz vseh poslovnih dejavnosti in segmentov poslovanja, obsegajo pa lahko (na primer):

  • prihodnje potrebe kupcev (analiza trendov, katalogi produktov)
  • sive cone obstoječega produktnega portfelja (strateške analize, akcijski načrti)
  • marketinške kampanje (analize trga in trendov, zasnova kampanj)
  • razvoj digitalnih platform  (tržne analize za zasnovo platforme, prototip platforme)
  • razvoj idej prihodnjih proizvodov in storitev (trženjski profili, ideje)
  • poslovni načrt in modeli (SWOT analiza, ocena dobičkonosnosti, modeli)
  • drugo

Podjetje s sodelovanjem pridobi rešitev izziva (4-8 tednov), vzpostavi kontakt z obetavnimi mladimi iz Evrope (tudi za morebitno prihodnje sodelovanje) in še dodatno poveča vidnost v mednarodnem okolju. Pri tem podjetje sodeluje z mednarodno skupino, a pri tem nima finančnih obveznosti do njih.

Izzive se odda preko platforme INDUSAC. Za zasnovo rešitev v prvem krogu (do predvidoma maja 2024) se priporoča čim prejšnjo oddaja oziroma do 24. novembra 2023. Oddaja izzivov bo možna tudi po tem datumu.

Hkrati vodilni partner projekta, Institut “Jožef Stefan” vabi na enourni virtulani dogodek, ki bo potekal v torek, 21. novembra 2023 ob 12.00 preko aplikacije Zoom. Na dogodku bodo predstavljene priložnosti projekta INDUSAC. Obvezne so prijave preko registracijskega obrazca.

Več informacij je dostopnih na spletni strani INDUSAC in v razpisu za podjetja, vprašanja pa lahko posredujete tudi na indusac@ijs.si.

Vabljeni k sodelovanju!

 

INDUSAC informacije

INDUSAC virtualni dogodek