Ponovna kandidatura SRIP Zdravje–medicina za sredstva razpisa 

 

Dobre zgodbe so poslanstvo, ki ga je edino smiselno nadaljevati.

 

V okviru projekta SRIP ZDRAVJE–MEDICINA smo uspešno oddali prijavo na razpis »Podpora  strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP)«.

Projekt, ki smo ga leta 2017 zagnali na preseku strateških partnerstev, tehnoloških inovacij in podjetništva, je v preteklih obdobjih rezultiral v manifestaciji številnih tehnoloških idejnih zasnov in predstavil inovacije v zdravstvu in medicini.

Fokus na razvoju prebojnih tehnologij je povezal številne strokovnjake na področju zdravljenja rakavih obolenj z gensko in celično terapijo (v nastajanju je Center za razvoj tehnologij za genske in celične terapije). Vzpostavljajoča se infrastruktura predstavlja pomemben korak v zdravljenju rakavih obolenj in teži k zmanjšanju stopnje umrljivosti za to boleznijo. Investicija v protonske centre je bila večmilijonska in je združila akterje iz področja znanosti, izobraževanja in gospodarstva, pri čemer je Cosylab postal ključni partner na tem področju.

Projekt SRIP Zdravje–medicina trenutno obsega 32 partnerstev, ki so konglomerat različnih, interdisciplinarnih področij iz mednarodnih prostorov. Konzorcijski partnerji imajo izkušnje na področju raziskovanja detekcije zgodnje faze demence, razvoj IT aplikacij (Gospodar zdravja), razvoja prehranskih dodatkov.

Naši projekti

Poleg izvajanja pilotnega projekta Vanguard na področju personalizirane medicine, smo izvajali več evropskih projektov, povezujemo tudi pridelovalce zdravilnih zelišč. Pridobili smo 3* pri RS Slovenija.

S projektom Senior Eco Nect v koaliciji nacionalnih in mednarodnih partnerstev ostajamo zavezani razvoju srebrne ekonomije v Sloveniji, projekt HealthChain I3 pa niza člene vrednostne verige partnerstev, ki ciljano rešujejo tehnološke izzive vseh deležnikov v zdravstvu in medicini. Sodelovali smo v projektu SmartGene.si, ki je po zaključku pridobil dovoljenje Onkološkega inštituta Ljubljana za klinično preizkušanje zdravljenja kožnih tumorjev in predstavlja pomemben napredek v razvoju genske terapije.

VIZIJAZdravje za vse

Ustvarjanje vzpodbudnega inovacijskega gospodarskega okolja, raziskovalna-razvojna partnerstva in črpanje evropskih sredstev so pri razvoju v medicini in zdravstvu ključnega pomena. Zato tudi nadalje identificiramo vse raziskovalne in medicinske organizacije, razvojne skupine in gospodarske družbe ter jih aktivno vabimo k vključevanju v SRIP.

S prijavo želimo plemenititi ne samo rezultate projekta, ampak tudi strateška partnerstva, ki so ključno gonilo razvoja, inherentno vezana na naše poslanstvo – zdravje za vse.