Pobuda Vanguard (VI) je uvedla mednarodni medregionalni inovacijski sklad VInnovate, v katerem so na voljo nepovratna sredstva za majhne projekte.

Spodbujal bo inovativna srednja in mala podjetja v regijah držav, ki so članice pobude. Slovesnega podpisa pogodbe se je pasivno udeležilo združenje SBRA, ki v pobudi Vanguard zastopa Slovenijo. Pismo o nameri, da bo Slovenija sodelovala pri tem pomembnem mednarodnem skladu v okviru pobude Vanguard, je podpisala Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (ARIS). Slovenija bo tako lahko omogočila udeležbo svojim inovativnim malim in srednjim podjetjem že na prvem razpisu VInnovate, ki je predviden spomladi.

 

Pobuda Vanguard je mreža, ki je bila ustanovljena leta 2013. Združuje skoraj 40 industrializiranih regij, ki so se odločile, da bodo z medregionalnim sodelovanjem v okviru osmih pilotnih projektov dajale zgled pri spodbujanju evropskih inovacijskih ekosistemov. Cilj osmih pilotnih projektov je s povezovanjem regij in njihovih zainteresiranih strani pospešiti uvajanje inovacij na trgu na osmih tematskih področjih, ki so: biogospodarstvo, učinkovita trajnostna proizvodnja (ESM), visoko zmogljiva proizvodnja s 3D-tiskanjem, napredna proizvodnja za aplikacije, povezane z energijo, v težkih okoljih, novi izdelki z nanotehnologijo, umetna inteligenca, pametno zdravje/osebna medicina, vodik (H2).

 

Ustanovitev sklada VInnovate: https://sciencebusiness.net/vinnovate-launch-marks-decade-vanguard-initiatives-interregionalinnovation

Spletna stran pobude Vanguard: https://www.s3vanguardinitiative.eu/

 

vir: SBRA